Nákupní košík je prázdný.

0 položek
Celkem:
0,00 Kč
Vstoupit
0 položek (0,00 Kč)
 
 
0,00 Kč (0 položek) vstoupit do košíku

Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

    Tyto obchodní podmínky ( nákupní řád ) jsou určeny pro internetový obchod ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství . Vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( prodejce internetového obchodu ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství ) na jedné straně a kupujícího ( zákazníka internetového obchodu ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství ) na straně druhé. 

1 )    Nákup zboží

    Veškeré nákupy zboží v internetovém obchodě ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství probíhají prostřednictvím internetu. Na internetových stránkách obchodu si zákazník může vybrat z nabídky obchodu konkrétní výrobek, a ten si pak elektronicky objednat pomoci objednávkového formuláře. 
    Aby byla elektronická objednávka platná, je třeba pečlivě vyplnit povinné údaje a náležitosti ve formuláři. Pokud tyto nejsou vyplněné, obchod objednávku nemůže přijmout. 
    Odesláním vyplněného formuláře elektronické objednávky zákazník zároveň potvrzuje, že mu jsou známy tyto obchodní podmínky i s reklamačním řádem, a vyslovuje svůj souhlas s jejich ustanoveními.
    Každá odeslaná elektronická objednávka je pro prodávajícího i zákazníka závazná.
    Elektronická objednávka je zároveň považována za návrh kupní smlouvy a stává se kupní smlouvou ve chvíli, kdy zákazník převezme zboží doručené na základě této objednávky. 
    Zboží nakupované pomoci elektronické objednávky prodejce doručí na dodací místo, jehož adresu zákazník uvedl v objednávkovém formuláři. 
    V okamžiku, kdy je zákazníkovi doručeno objednané zboží, a on svým podpisem na dodacím listu potvrdí jeho převzetí, přechází na zákazníka vlastnické právo k tomuto zboží, pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny.
    Zákazník, který vyplní registrační formulář nebo závaznou objednávku internetového obchodu ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství, uděluje tímto prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivaci tímto způsobem získaných osobních údajů zákazníka a informaci o jeho nákupech. 


2 )    Reklamace 

    Pokud se na zboží zakoupeném v internetovém obchodě ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství projeví v záruční lhůtě vady, má zákazník právo toto zboží reklamovat. 
    Zákazník má možnost reklamovat zboží u prodejce. 
    Vedle toho má zákazník právo uplatnit případnou reklamaci rovněž přímo u prodejce internetového obchodu ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství
    Podmínky uplatnění reklamace zboží a informace o postupu jsou uvedeny v Reklamacích publikovaném na webových stránkách internetového obchodu ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství
    Při vyřizování reklamací se prodávající řídí předpisy platnými v ČR a uvedeným Reklamačním řádem. 


3 )    Nepřevzetí zásilky 

    Pokud nebude zboží zaslané na dobírku zákazníkem vyzvednuto, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ( tzv. smluvní pokuta ).

  • při přepravě kurýrní službou bude smluvní pokuta ve výši 120,- Kč
. Objednáním zboží souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.
    Pokud se obě strany dohodnou na možnosti druhého zaslání zboží - bude vystavena zálohová faktura a po její úhradě bude zboží odesláno.
    Cena za druhé zaslání bude odpovídat ceně pro zvolenou přepravu při platbě předem.


4 )    Vrácení zboží 

    Na základě odst. 6 zák. č.367/2000 ( novela Občanského zákoníku ) má kupující ( fyzická osoba ) právo do 14-ti dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě musí na své náklady doručit zboží do provozovny prodejce. Vrácení zboží je zároveň odstoupením od kupní smlouvy. 
    Při vracení zboží platí následující podmínky : zboží musí být zabaleno - nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nepoškozené a bez jakýchkoliv známek používání nebo opotřebování. Zboží upravené na přání zákazníka (na zakázku) není možné vrátit.
    Při odeslání výrobku poštou je pro dodržení uvedené lhůty 14-ti dnů určující datum jeho odeslání na adresu provozovny. Prodejce nepřijme zboží, které bude posláno na dobírku. 
    Vrácené zboží prodejce překontroluje a pokud jsou splněny podmínky vrácení, nejpozději do 14-ti dnů převede prodejce zákazníkovi částku, kterou za zboží zaplatil ( do ceny bude zahrnuto přepravné od prodejce k zákazníkovi ) na zákazníkem uvedený bankovní účet.
    Pokud zákazník odstoupí od smlouvy a vrátí zboží opotřebované nebo dokonce poškozené, má prodejce právo vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení.5.1 )    Práva a povinnosti prodávajícího

   Povinností prodávajícího je : 
vyřídit elektronickou objednávku, odeslat ( dodat ) objednané zboží na uvedenou adresu v objednávce v termínu, na kterém se dohodl se zákazníkem při potvrzování objednávky, předat zákazníkovi daňový doklad, potvrzený záruční list a návod k použití v češtině. 
   Kromě výše uvedeného, je prodávající také povinen dodržovat důvěrnost veškerých osobních údajů poskytnutých zákazníkem ( ochrana osobních údajů ) .
    Na základě písemné žádosti registrovaného zákazníka je prodávající povinen vymazat jeho údaje z databáze.
   V případě, že zákazník opakovaně neplnil závazek vyplývající z objednávky odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, je prodávající oprávněn jeho elektronickou objednávku odmítnout. 
   Prodávající je oprávněn odstoupit od vyřízení objednávky pokud se její realizace stane nemožná. V tomto případě může prodávající navrhnout zákazníkovi jiné plnění. 
   Prodávající je oprávněn změnit cenu u vyřizované objednávky. O této skutečnosti je však povinen zákazníka neprodleně informovat. Po informaci o změně ceny má kupující možnost od objednávky odstoupit. V případě, že od objednávky ( kupní smlouvy ) odstoupí zákazník, který zaplatil objednané zboží předem, je třeba aby své rozhodnutí oznámil prodávajícímu e-mailem. Na základě tohoto oznámení prodávající do 3 dnů od jeho doručení vrátí zákazníkovi jeho platbu. 
   Pokud výrobce zboží upraví údaje o svém výrobku, je prodávající oprávněn k provedení odpovídajících změn popisu položek, fotografií a jiných údajů o tomto výrobku. 


5.2 )    Práva a povinnosti zákazníka ( kupujícího ) 

   Povinností zákazníka, který se rozhodl ke koupi zboží v internetovém obchodě ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství je : 
uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou požaduje dodání objednaného zboží, 
odebrat zboží, které si objednal a zaplatit jeho celkovou cenu, která mu byla sdělena při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením. 
   Zákazník je oprávněn písemně požadovat vymazání veškerých svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Jeho písemné žádosti bude vyhověno nejpozději do 3 dnů od jejího doručení. 


6 )    Ochrana osobních údajů

   Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.
   Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
   Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů.
   Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám.
   Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů ( změnu či zrušení registrace ).
* Podrobnosti o způsobu zpracování a zabezpečení zpracovávaných údajů jsou k dispozici na Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese :www.uoou.cz ( registrační číslo : 00035612 )

7 )    Závěrečná ustanovení 

   Při uzavření kupní smlouvy platí obchodní podmínky ve znění, které bylo publikováno na webových stránkách internetového obchodu ke dni, ve kterém byla zákazníkem ( kupujícím ) odeslána elektronická závazná objednávka. 
   Odeslání elektronické objednávky je zároveň potvrzením toho, že zákazník respektuje bez výhrad tyto obchodní podmínky ve znění, jež bylo ke dni odeslání objednávky platné. 
   Kromě toho odeslání elektronické objednávky potvrzuje rovněž, že zákazník zná a respektuje platnou cenu objednaného zboží, jak byla uvedena v katalogu internetového obchodu ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství. Výjimkou od tohoto ustanovení jsou případy, kdy se prodejce a kupující prokazatelně dohodli jinak. 
   Účastníci kupní smlouvy se ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku ( právnické osoby ) výslovně dohodli, že v případech, kdy v těchto obchodních podmínkách není výslovně stanoveno jinak, budou se řídit při uzavření kupní smlouvy a plnění z ní vyplývajících závazků a povinností obchodním zákoníkem, zejména pak § 409 a následujícími. Účastníci kupní smlouvy se ve smyslu ustanovení občanského zákoníku ( kupujícím je fyzická osoba ) výslovně dohodli, že v případech, kdy v těchto obchodních podmínkách není výslovně stanoveno jinak, budou se řídit při uzavření kupní smlouvy a plnění z ní vyplývajících závazků a povinností občanským zákoníkem. Případné reklamace je nutno vyřizovat prokazatelným způsobem.
   Prodávající si vyhrazuje právo změn těchto Obchodních podmínek a Reklamací.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnost s dnem 1.ledna 2018.

Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?
Copyright 2016 - 2019 © Autodoplňky a autopříslušenství, střešní nosiče | autoboxy.com
TOPlist