Nákupní košík je prázdný.

0 položek
Celkem:
0,00 Kč
Vstoupit
0 položek (0,00 Kč)
 
 
0,00 Kč (0 položek) vstoupit do košíku

Reklamační řád

Úvod Reklamační řád

Reklamační řád

    Zde najdete podrobné informace týkající se uplatnění případné reklamace zboží zakoupeného v našem internetovém obchodě ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství.
Všechny Vaše reklamace prosím zasílejte na e-mail : info@autoboxy.com

1 ) Všeobecná ustanovení :
    Tento reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku a vztahuje se na zboží zakoupené v internetovém obchodě ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství, u kterého zákazník uplatnil reklamaci v záruční době.
    Při prodeji obdrží zákazník fakturu na toto zboží, záruční list a návod k použití.
    Svým podpisem dodacího listu zákazník zboží přejímá a zároveň potvrzuje svůj souhlas se záručními podmínkami.
    Zboží lze převzít osobně od prodávajícího nebo od dopravce, který ho doručí na základě zákazníkovy objednávky.
 

2 ) Záruční podmínky :
    a ) Délka záruky - jedná se o lhůtu stanovenou platnými právními předpisy ( Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby ) .     Výrobce může poskytovat na své výrobky záruku delší, než stanoví tyto předpisy.
    U každého zboží je záruční lhůta uvedena na dodacím nebo záručním listě. Záruční doba začíná plynout ode dne vystavení tohoto dokladu.
    V případě, že byl výrobek v záruční opravě, se jeho záruční doba prodlužuje o čas, po který byl v opravně. Pokud na základě reklamace dojde k výměně vadného výrobku, dostává zákazník na tento nový výrobek také nový záruční list.
    V tomto dokumentu je pak uvedeno jak nové, tak původní výrobní číslo a od data jeho vystavení začne plynout nová záruční doba. Při případné další reklamaci se uvedený postup opakuje.
    b ) Uplatnění záruky Jednotliví výrobci zboží prodávaného v internetovém obchodě ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství svěřili záruční opravy na základě smluv a licencí autorizovaným servisním střediskům. Zákazník tak má možnost zvolit si po dohodě autorizované středisko, které mu vyhovuje ( např. z důvodu blízké vzdálenosti od jeho místa bydliště, provozu firmy ) , a v něm uplatnit reklamaci. Seznam středisek spolupracujících s daným výrobcem a jejich adresy jsou z pravidla uvedeny jako příloha záručního listu a také v popisu výrobků na stránkách internetového obchodu ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství. ( Jeden servis má většinou licence na opravy výrobků několika různých značek. ) Zákazník také může požádat prodávajícího o informace o servisech, na které se může se svou reklamací obrátit. Uplatněním reklamace v autorizovaném servisním středisku v okolí bydliště nebo provozu zákazníka může být vyřízení reklamace výrazně urychleno. Kromě toho se může zákazník obrátit s reklamací přímo na prodejce e-mailem : info@autoboxy.com nebo dopisem odeslaným poštou na jeho adresu.
    c ) Zánik záruky Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, jestli : výrobek byl poškozen při přepravě ( Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce. ) výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci výrobek byl poškozen působením živlů výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

3 ) Povinnosti prodávajícího :
    Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství, včetně odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Toto ustanovení platí, pokud se prodávající a zákazník nedohodnou jinak.
 

4 ) Práva a povinnosti zákazníka :
    Než zákazník převezme zboží zakoupené v internetovém obchodě ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství, má právo si je ve vlastním zájmu dobře prohlédnout a o případných prohlídkou zjištěných závadách neprodleně informovat prodejce a dopravce, který výrobek přivezl. Zákazník má právo odmítnout převzít zboží s poškozeným obalem nebo s jinými zjevnými známkami poškození. Zákazník ( odběratel ) je povinen neprodleně, nejpozději však do 72 hodin od dodání a převzetí zboží, informovat prodejce o jakýchkoliv rozdílech mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím ( v druhu nebo množství ) a o případných jiných chybách v dodacím listu nebo jiných dokladech. V opačném případě může dojít k tomu, že pozdější reklamace nebude prodejcem uznána. 
 

5 ) Závěrečná ustanovení :
    Reklamační řízení musí být vedeno v souladu s Obchodními podmínkami internetového obchodu ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.
    Provozovatel internetového obchodu ADaP - AutoDoplňky a Příslušenství si vyhrazuje právo změny tohoto řádu.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dnem 1. ledna 2018.

Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?
Copyright 2016 - 2019 © Autodoplňky a autopříslušenství, střešní nosiče | autoboxy.com
TOPlist